Planificarea culturilor agricole

Cunoaşterea resurselor solului, a cantităţii de apă disponibile şi a capacităţii de producţie a plantei reprezintă principala condiţie pentru a obţine profit din activităţile agricole. Resursele solului sunt indexate în mare parte de către instituţiile de cercetare de profil din România, numai că acestea sunt dispersate în diferite publicaţii. Capacitatea de producţie a plantelor de cultură este specificată în descrierea producătorului sau a comerciantului de seminţe. Datele despre evoluţia parametrilor climatici reprezintă, însă, o adevărată provocare pentru oricine. Astfel, Sistemele de Suport al Deciziilor agricole funcţionează cu scenarii climatice şi modele experimentale validate. Implementarea unui sistem de suport al deciziei are un succes mai mare în rândul cercetătorilor şi cadrelor didactice decât în cazul fermierilor. Această implementare slabă în rândul fermierilor se datorează preţului ridicat la achiziţionarea programelor, gradului ridicat de complexitate în folosire şi lipsei infrastructurii de conectare între programe şi staţiile meteo locale. Sistemele moderne de suport al deciziei vin cu modele de cultură adaptate unui anumit tipar pedo-climatic, care de multe ori nu se potrivește situației din România sau necesită crearea propriului model, la care sunt necesare un număr semnificativ de date pe care, în mod obișnuit, un fermier nu le poate obține într-un timp acceptabil. Pentru a înlătura această dificultate a fost creată aplicația web “SISTEM DE SUPORT AL DECIZIILOR ÎN AGRICULTURĂ” http://www.prognozaagricola.ro/aplicatie/index.php. care are capacitatea de a oferi unui utilizator informații utile planificării unei culturi agricole într-un interval de timp suficient. Filozofia aplicației are la bază conceptul alegerii culturii cu cea mai mică pierdere, şi nu pe aceea cu cea mai mare productivitate, cu scopul de a nu produce un optimism exagerat în rândul fermierilor şi de a diminua pierderile de recoltă datorate erorii scenariului meteo propus. In practică, validarea unui scenariu meteo se face pe o perioadă lungă de ani şi poate suferi modificări substanțiale. Aplicația propusă înglobează cercetări multidisciplinare desfășurate de instituții consacrate în ultimii 50 de ani, are un caracter deschis, reprezentând totodată şi o invitație unităţilor de cercetare şi companiilor cu profil agricol în scopul îmbunătăţirii şi lărgirii ariei de interes. Utilizarea aplicației se face cu un minim de efort din partea utilizatorului, acesta trebuind doar să introducă datele cerute de aplicație din hărţile afișate. Simplitatea utilizării aplicației derivă din volumul de date prelucrate anterior şi verificate faţă de mai multe surse. Pe lângă capacitatea sistemului de a diferenția randamentele culturilor agricole, acesta mai posedă şi posibilitatea îmbunătăţirii recoltelor prin utilizarea îngrăşămintelor chimice. Elementul de noutate în dozarea îngrăşămintelor constă în utilizarea cantităţii de apă prognozate la calcularea masei de fertilizant. Această modalitate de calcul are un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea poluării cu nitrați. Cantitatea de fertilizanți obținuta cu ajutorul calculatorului reprezintă necesarul culturii, iar din aceasta valoare se va scade cantitatea existenta in sol. Bazele de date cu privire la zonele de risc al culturilor agricole faţă de agenţi de dăunare au rolul de a informa utilizatorul asupra eventualelor măsuri de protecție sau combatere. Utilizarea aplicației nu este îngrădită de cerințe financiare din partea INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR (http://www.icdpp.ro/ro/index ), însă proprietatea intelectuală asupra datelor revine surselor utilizate.